Om Proyecto DCR

Proyecto DCR är en politiskt och religiöst obunden gräsrotsorganisation, som jobbar med samhällsutveckling. DCR står för Dignidad (värdighet), Conciencia (medvetenhet) och Respeto (respekt). Målet med organisationens arbete är att sprida dessa värderingar i samhället, inte bara det Ecuadorianska utan även internationellt.

 

Organisationen startades redan 2008 av en ecuadoriansk och svensk grupp. Lärarinnan Consuelo Díaz anställdes då och har sedan dess varit ansvarig för organisationens skola. Sedan 2012 har hon ensam varit ansvarig för driften av skolan och kämpat, emellanåt helt utan ersättning. 2013 upprättades återigen ett samarbete med en svensk stödorganisation som sedan dess stöttat Consuelo och skolan ekonomiskt.