Hur skapas möjligheter för barnen?

Genom kreativitet, glädje, samarbete och trygghet ska vi skapa möjligheter. Resten, det gör barnen och ungdomarna.

Stöd oss Läs mer